Privacy

CJB Gent respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als ‘AVG’ of ‘GDPR’).

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn twee soorten:

  • Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, rijksregisternummer…
  • Gevoelige gegevens: info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging…

CJB Gent werkt anoniem en verzamelt van jou geen algemene noch gevoelige persoonsgegevens.

Wanneer je contact opneemt met CJB Gent deel je bepaalde algemene gegevens met ons, bijvoorbeeld telefoonnummer of email. Deze gegevens worden uitsluitend  gebruikt om je verder te helpen.

Indien in het kader van de wettelijke taken van CJB Gent zoals bijvoorbeeld concrete doorverwijzing naar een andere instantie of organisatie, een opname of het doorgeven van jouw persoonsgegevens noodzakelijk zou zijn, zal dit steeds uitsluitend gebeuren na voorafgaande vraag en met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Al deze gegevens worden na gebruik gewist en door ons nooit bewaard.

De wetgever vraagt van CJB om statistieken te verstrekken zodat de werking van CJB kan worden geëvalueerd. Voor deze statistische doeleinden worden gegevens geregistreerd die echter nooit te koppelen zijn aan jouw individuele gegevens. Je blijft derhalve steeds volledig anoniem.

Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

CJB Gent doet niet aan data mining  en maakt geen gebruik van profilering.

Heb je hierover een vraag of een opmerking? Laat het ons weten: Ik wil iets melden.

Tot slot heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.