Over CJB Gent

De Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) Gent is een rechtspersoon naar publiek recht die is samengesteld uit advocaten en professionals uit de sociale sfeer.

De taken van CJB zijn wettelijk vastgelegd in

  • Het decreet rond de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand van 26.04.2019
  • Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 29.10.2021 over de juridische eerstelijnsbijstand.

Tot de kerntaken van CJB behoort het organiseren van de juridische eerstelijnsbijstand en het afsluiten van samenwerkingsverbanden met andere organisaties om dit zo breed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Onder “juridische eerstelijnsbijstand” wordt verstaan de juridische bijstand die verstrekt wordt door advocaten in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een relevante, gespecialiseerde of meer aangewezen instantie of organisatie.

Je krijgt geheel gratis anoniem en vertrouwelijk advocatenadvies. We geven je alleen maar de basisinformatie om je op weg te helpen.